Saltar navegación

Modo gráfico. O xestor de paquetes Synaptic

 

O xestor de paquetes Synaptic proporciona unha interface gráfica para o sistema de xestión de paquetes de Debian GNU/Linux. Xeralmente utilízase Synaptic para sistemas baseados en paquetes .deb

Permite buscar, instalar e desinstalar aplicacións do sistema operativo. Ademais, permite engadir repositorios de terceiros para instalar aplicacións que non se atopen nos repositorios oficiais.

Menú de aplicativos --> Sistema --> Xestor de paquetes Synaptic

synaptic1

O primeiro paso sempre é facer click en "Recargar" para actualizar as fontes dos repositorios e así poder descargar as versións máis actuais dispoñibles nos mesmos.

synaptic3

Ignoramos a seguinte mensaxe de erro

synaptic3

Instalar midori, un navegador web moi lixeiro

Desinstalación de aplicacións en modo gráfico mediante o xestor de paquetes Synaptic

Tarefa 3

Recoméndase realizar a tarefa 3 neste momento do curso