Saltar navegación

Instalación de novos aplicativos desde os repositorios

Existen varios xeitos de instalar software na maqueta de Aulas Dixitais.

En liñas xerais, este proceso pode facerse en modo gráfico ou a través do Emulador de terminal (modo consola).

A instalación de novo software no noso equipo sempre requirirá identificarnos como usuario root no sistema.

A forma máis sinxela e segura de instalar software no noso equipo é a través dos repositorios.

Os repositorios.

En liñas xerais, os usuarios de Windows anteriores á versión 10 cando necesitan instalar novo software no seu sistema teñen que acceder co navegador a Internet, localizar o programa que precisan, descargalo e unha vez descargado executar un arquivo .exe para proceder á súa instalación. Trátase dun procedemento relativamente simple, pero con graves inconvenientes asociados, como por exemplo a frecuente instalación de software adicional intrusivo que pode supoñer a ralentización do equipo.

Para a descarga de software en Linux existe unha alternativa moi segura e eficiente, que elimina os problemas descritos con anterioridade: os repositorios.

A grandes rasgos, un repositorio é un servidor en internet onde se atopan os programas específicos para unha determinada distribución dun sistema operativo Linux. (Así pois, cada distribución Linux ten a súa propia lista de repositorios).
A vantaxe radica en que os programas que se atopan nestes repositorios están verificados polos programadores encargados do desenvolvemento e administración da distribución polo que poderemos instalar estes programas con total confianza.

Ademais,  se algún software instalado mediante este método é actualizado nos repositorios seremos automaticamente avisados da actualización dispoñible.

Por outra banda, as compañías que xeran os programas tamén teñen os seus propios repositorios polo que é posible agregalos á nosa lista e así facilitarnos a descarga directa dos seus servidores, evitando deste xeito a tarefa de buscalos e descargalos de páxinas onde xeralmente veñen acompañados de malware e/ou spyware.

O listado dos repositorios activos no noso sistema atópase na ruta:  /etc/apt/sources.list