Saltar navegación

Iniciadores no panel superior

Un iniciador é un acceso directo a unha determinada aplicación instalada no sistema, de xeito que se poida acceder a ela facendo click sobre a icona representativa da mesma.

Para crear un iniciador no panel superior de xeito sinxelo faremos o seguinte:

  • Seleccionamos unha aplicación calquera do menú de aplicativos, por exemplo, no menú Multimedia --> Pulse Audio Volume Control, pero en lugar dun simple click mantemos pulsado o botón esquerdo do rato e o arrastramos fóra do menú.
  • Observaremos que o cursor do rato cambia convertíndose nunha man de cor negra e un signo "+" sobre a icona representativa da aplicación.
  • Finalmente, só resta arrastrar o cursor do rato ata o panel superior para crear o iniciador desa aplicación:

OLLO: Non soltar o botón esquerdo do rato ata finalizar o último dos pasos!!

Menú de aplicativos --> Multimedia --> Pulse Audio Volume Control

gperiodic

Facemos click en "Crear un iniciador".

A partir deste momento, podemos abrir Pulse Audio Volume Control facendo click co botón esquerdo do rato no iniciador así creado.

MODIFICACIÓN DO PANEL

Pódese cambiar a orde de cada un dos elementos (iconas) do panel simplemente facendo click co botón dereito do rato sobre unha zona do panel libre de elementos e seleccionando "Preferencias do panel..."

Desplegarase a seguinte ventá:

panel1

Seleccionamos o elemento do panel desexado e coas flechas arriba e abaixo desplazámolo dentro do panel.

Neste mesmo menú tamén é posible editar ou borrar un iniciador xa creado.

Como exemplo, amosarase como editar o iniciador do panel xerado para o Pulse Audio Volume Contro cambiando a icona representativa:

panel2

Facemos click sobre a icona do iniciador:

panel3

Teremos a opción de seleccionar unha das iconas empregadas polo sistema:

panel4

Pero tamén podemos seleccionar calquera outra imaxe almacenada no noso disco duro. Na imaxe que se xunta escolleuse un arquivo .png :

panel5

Tarefa 2

Recoméndase realizar a tarefa 2 neste momento do curso