Servidor rdp no Debian e no MakuluLinux

Escritorio remoto a un Debian desde outro Linux ou desde un Windows
 

 

Tarxeta "Dummy"

O HP Proliant non dispón dunha tarxeta de son. Por este motivo hai que instalar unha tarxeta "dummy". Unha vez que a teñamos instalada teremos que configurar o servizo xrdp para que funcione pulseaudio e envíe o son pola rede. Se no teu caso o equipo que queres empregar como servidor xa dispón dunha tarxeta de son, podes saltar este paso.

O procedemento fíxeno do seguinte xeito:

#!/bin/bash
apt-get install -y gcc
apt-get install -y make
apt-get install -y module-assistant
apt-get install -y build-essential
apt-get install -y libasound2-dev

INSTALACIÓN DOS DRIVERS DE ALSA

Descargamos a última versión desde o seguinte enderezo:

http://www.alsa-project.org/main/index.php/Download

Podes empregar este script ou ben facelo manualmente, tal e como segue:

a. Firmware
ftp://ftp.alsa-project.org/pub/firmware/alsa-firmware-1.0.29.tar.bz2
cd alsa-firmware-1.0.29
./configure
make
sudo make install

b.- lib
tar xvf alsa-lib-1.0.27.2.tar.bz2
cd alsa-lib-1.0.27
./configure
make
make install

sudo apt-get install libncurses5-dev
sudo ln -s libpanelw.so.5 /usr/lib/libpanelw.so
sudo ln -s libformw.so.5 /usr/lib/libformw.so
sudo ln -s libmenuw.so.5 /usr/lib/libmenuw.so
sudo ln -s libncursesw.so.5 /lib/libncursesw.so
sudo apt-get build-dep libasound2  
sudo apt-get build-dep alsa-utils

c.- utils
tar xvf alsa-utils-1.0.25.tar.bz2
cd alsa-utils-1.0.25
./configure
make
make install

d.- oss
tar xvf alsa-oss-1.0.25.tar.bz2
cd alsa-utils-1.0.25
./configure
make
make install

INSTALACIÓN DA TARXETA DUMMY

Abrimos o ficheiro /etc/modules e deixámolo como sigue a continuación.

sudo gedit /etc/modules

# /etc/modules: kernel modules to load at boot time.
## This file contains the names of kernel modules that should be loaded
# at boot time, one per line. Lines beginning with "#" are ignored.
# Parameters can be specified after the module name.
#lp
#rtc
snd-dummy

E ademais debemos crear un ficheiro chamado .asoundrc dentro da carpeta de cada usuario /home/usuario. Tamén copiaremos o ficheiro .asoundrc en /etc/skel para que cada vez que creemos un usuario, este xa dispoña del.

O contido do ficheiro pode quedar deste xeito:

pcm.Dummy0 {
  type hw
  card 0
}
ctl.Dummy0 {
  type hw
  card 0
}
pcm.Dummy {
  type dmix
  ipc_key 2048
  slave {
    pcm "hw:0"
    rate 44100
    period_time 0
    period_size 1024
    buffer_size 8192
    channels 4
  }
  bindings {
    0 0
    1 1
    2 2
    3 3
  }
}
pcm.frontx {
  type plug
  slave {
    pcm "Dummy"
    channels 4
  }
  ttable.0.0 1
  ttable.1.1 1
}
pcm.rearx {
  type plug
  slave {
    pcm "Dummy"
    channels 4
  }
  ttable.0.2 1
  ttable.1.3 1
}