Servidor rdp no Debian e no MakuluLinux

Escritorio remoto a un Debian desde outro Linux ou desde un Windows
 

 

Pulseaudio

O software Pulseaudio serve para enviar o son pola rede, desde o servidor ata o cliente.

A. Procedemento para Debian 7

Se estamos noutra carpeta saimos dela e volvemos á carpeta na cal clonamos a carpeta xrdp. No meu caso utilicei a /home/usuario

sudo apt-get install build-essential fakeroot dpkg-dev
sudo apt-get install dpkg-dev
apt-get source pulseaudio
sudo apt-get build-dep pulseaudio

Entramos na carpeta pulseaudio:

cd pulseaudio-2.0
dpkg-buildpackage -rfakeroot -uc -b

Agora dirixímonos á carpeta xrdp que clonamos anteriormente, e entramos na ruta:

../xrdp/sesman/chansrv/pulse/

editamos o Makefile e indicámoslle a ruta na cal está a carpeta de pulseaudio que acabamos de clonar. Iso configúrse en PULSE_DIR=/home/usuario/pulseaudio-2.0. Gardamos.

Executamos:

make

E como resultado, crea na mesma carpeta dous ficheiros:

module-xrdp-sink.so
module-xrdp-source.so

Copiamos os dous ficheiros en /usr/lib/pulse-2.0/modules

sudo cp module-xrdp-sink.so /usr/lib/pulse-2.0/modules

sudo cp module-xrdp-source.so /usr/lib/pulse-2.0/modules

B. Procedemento para MakuluLinux

sudo apt-get install libjack0
sudo apt-get install libjack-dev

Pode ocurrir que despois de instalar estes paquetes, ou ben os seguintes o Makulu comece a avisar de que hai un erro coas dependencias e configuración de udev, systemd-services ou libpam-systemd. Neste caso debemos de proceder co borrado de:

sudo rm /var/lib/dpkg/info/udev.*
sudo rm /var/lib/dpkg/info/systemd-services.*
sudo rm /var/lib/dpkg/info/libpam-systemd.*

sudo apt-get install build-essential fakeroot dpkg-dev
sudo apt-get install dpkg-dev
apt-get source pulseaudio
sudo apt-get build-dep pulseaudio

cd ~/pulseaduio-4.0
./bootstrap.sh
./configure
make

 

Logo imos a /root/sesman/chansrv/pulse e editamos Makefile. Na ruta indicamos /root/pulseaudio-4.0.Cerramos e famos un make. Así xera a os module-srcp-sink.so e module-xrdp-source.so

 

sudo cp module-xrdp-sink.so /usr/lib/pulse-2.0/modules

sudo cp module-xrdp-source.so /usr/lib/pulse-2.0/modules