Matexe

 

En primeiro lugar instalamos o Máxima.

apt-get install maxima

apt-get install wxmaxima

Descargamos de sourforge o Matexe

http://sourceforge.net/projects/matexe/files/matexe%202013/matexe.bin.lin.2013.beta.tar.gz/download

Descomprimimos

Dámoslle permisos de execución a matexe.sh

chmod +x matexe.sh

chmod +x matexe

chmod +x matexe_start

Instalamos a fontes que se atopan en /matexe/fonts, pegándoas en /usr/share/fonts/matexe (a carpeta matexe creámola) . Abrimos o navegador con dereitos de root.

 

./matexe.sh

En Archivo/Opcións, deixámolo configurado do seguinte xeito:

Pechamos o Matexe de volvémolo a abrir. E probamos a xerar o documento que trae de proba.