Xestión de  usuarios. 

No caso de que non teñamos a utilidade de "Usuarios e grupos" instalada, poderemos facelo instalando o paquete gnome-system-tools, ou co terminal ou co synaptic

root@debian:/home/usuario# apt install gnome-system-tools

 

a. Desde Usuarios e grupos

Pódense crear desde o terminal desde a aplicación Usuarios e grupos (Menú de aplicativos > Sistema > Usuarios e grupos)

 

1. clic en Engadir (indicamos contrasinal de root)

2. Engadimos o contrasinal de acceso (mínimo 5 caracteres)

3. Clic en aceptar

4. Cando o usuario entre no sistema, copiarase o contido da carpeta /etc/skel en /home/pedro de maneira automática

b. Desde o terminal

root@debian:/home/usuario# adduser maria

Adding user `maria' ...
Adding new group `maria' (1003) ...
Adding new user `maria' (1002) with group `maria' ...
Creating home directory `/home/maria' ...
Copying files from `/etc/skel' ...
Enter new UNIX password:
Retype new UNIX password:

Introduza o novo valor ou prema Intro para o valor por defecto
    Nome completo []: María Lema