Aplicación predeterminada ao abrir un ficheiro

Un tipo de ficheiro pódese editar con diferentes aplicacións. En ocasións, pode ocorrer tamén que non está correctamente configurado o sistema para abrir co software desexado. Pode ser que un ficheiro pdf se queira abrir con co Adobe Reader, sen embargo está configurado para abrilo co visualizador de documentos, ou co Gimp.

1. Abrir o xestor de ficheiros: thunar ou nautilus

2. Botón dereito do rato facemos clic sobre o tipo de ficheiro a configurar e seleccionamos "Propiedades"

 

 

3. Escollemos a aplicación coa que queremos abrir o ficheiro no selector: