O explorador de ficheiros Nautilus

 

A maqueta Abalar, ademais de ter instalado o explorador de ficheiros Thunar, tamén ten o Nautilus. Se nunha distribución non o tivera, pódese instalar de maneira moi sinxela desde o Synaptic ou co terminal:

root@debian:/home/usuario# apt install nautilus

 

Para abrilo, podemos facelo desde terminal:

usuario@debian:~$ nautilus

E se queremos abrilo con dereitos de root, para escribir en calquera cartafol do sistema operativo:

usuario@debian:~$ nautilus

root@debian:/home/usuario# nautilus

Se queremos facer unha procura no nautilus, facemos clic na lupa

No caso de visualizar todos os ficheiros pdf que temos no cartafol persoal (/home/usuario) procederemos do seguinte modo: