Xestión da impresora

 

 

Eliximos a impresora que desexamos configurar e clic co botón dereito do rato. Escollemos a opción "Propiedades"

 

Sen embargo non responde. Iso é debido a un bug que presenta o software system-config-printer. Por este motivo esta configuración debemos de facela con CUPS,  escribindo o enderezo http://localhost:631 na barra de enderezos.

Vamos ao apartado Administración, e dentro del a Manage Printers

 

Clic sobre a impresora desexada

En Administración escollemos a opción "Set Default Options". E dirixímonos a apartado "Color". Este apartado varía dunha impresora a outra, pero poderíanolo deixar deste xeito:

Clic en Default Options (teremos que engadir o usuario root e o contrasinal ou calquera outro usuario con permisos de sudo).

Para comprobar o seu correcto funcionamento, podemos voltar ao despregable "Maintenance", e escoller a opción "Print test page"