Acceder aos ficheiros e cartafoles con permisos de root

Hai moitos ficheiros e cartafoles que están protexidos polo sistema operativo. No caso que o borrásemos ou cambiásemos de forma involuntaria, o sistema operativo deixaría de funcionar ou ben funcionaría de maneira de maneira irregular. É moi importante traballar con usuarios que non teñan permisos de administrador, e só entrar con un usuario con estes privilexios só cando sexa imprescindible.

1. Abrimos o terminal

2. Logueámonos como root

usuario@debian:~$ su root

 

3. Abrimos o thunar, pero con permisos de root

root@debian:/home/usuario# thunar

Agora poderemos abrir, copiar ou borrar calquera ficheiros ou cartafol do sistema, coas consecuencias que isto conleva.

 

Se o desexamos tamén podemos abrir o nautilus con permisos de root

root@debian:/home/usuario# nautilus