Visualizar arquivos e carpetas ocultas

 

En ocasións é moi interesante que algúns dos ficheiros de configuración do usuario permanezan en modo oculto, para evitar o seu borrado. Pero á súa vez precisamos acceder a eles para poder modificalos.

 

1. Visualizalos deste o xestor de ficheiros

Abre a carpeta /home/usuario

 

No teclado preme a combinación de teclas Ctrl + h. Deste xeito podemos observar os ficheiros e cartafoles de configuración do usuario .config ou .local, entre outros