Creación de ficheiros e carpetas

Un usuario só pode crear cartafoles ou ficheiros dentro do seu home. No caso de que o usuario se chame usuario, poderá escribir en /home/usuario

 

1. Crea unha carpeta en /home/usuario/Descargas, chamada Apuntamentos. Dentro desta carpeta crear outra chamada Tema_01

 

2. Move a carpeta de /home/usuario/Descargas/Apuntamentos a /home/usuario/Escritorio/Apuntamentos (atallo de teclado Ctrl + x)
 
 
 
 
3. Renomear a carpeta Tema_01, co nome Resumo
 
 
4. Borrar a carpeta /home/usuario/Escritorio/Apuntamentos
 

5. Eliminamos os ficheiros do lixo

Clic en Ficheiro > Baleirar lixo

 

imaxes by: by: https://cemit.xunta.es