Orde APT

Unha vez actualizado o repostorio xa podemos instalar os programas de maneira sinxela e rápida coa orde:

apt install nome_do_programa

Tamén se pode facer coa instrución:

apt-get install nome_do_programa

As dúas instrucións son equivalentes, sen embargo a primeira é máis actual de facilita a procura de paquetes no caso de que descoñezamos o nome exacto do programa:

root@debian:/home/usuario# apt search kolour
Sorting... Feito
Full Text Search... Feito
gambas3-gb-image/stable 3.9.1-3 amd64
  Gambas image effects

kolourpaint4/stable,now 4:16.08.3-1 amd64 [installed]
  simple image editor and drawing application

 

Neste caso, descoñecíamos cal era o nome exacto do programa e o terminal xa o facilita: kolourpaint4. Procedemos a instalalo:

apt install kolourpaint4

No caso de que queiramos eliminar un programa co terminal empregaremos a instrución:

apt remove nome_do_programa
 
PRÁCTICA

Instala o ffmulticonverter