Instalación e configuración de impresoras

 

En Debian, dispoñemos de varias opcións para instalar impresoras. A primeira delas, é empregar o propio asistente da distribución.

 

O primeiro que debemos de facer é conetar ao servidor cups, no apartado Servidor:

 

E seguidamente clic en "Añadir"

 

 

Clic en "Adelante" e Aplicar