Formación EDIXGAL

formación do profesorado

As actividades

ACTIVIDADES INTERACTIVAS

 1. AS TAREFAS

2. AS PROBAS

 • Crear unha categoría dentro de banco de preguntas. Exemplo: Electricidade
 • Engade dúas preguntas dentro da categoría que acabas de crear. Exemplo:
  • A intensidade mídese en: Voltios, Amperios, Ohmios, Watios (sendo a correcta os Amperios).
  • A tensión mídese en: Amperios, Ohmios, Watios (sendo a correcta os Voltios).
 •  Crear unha proba, chamada "Unidades na electricidade". Desixamos tódalas opcións por defecto, agás o nome.

 • Gardamos
 • Clic en editar proba

 • Engadimos pregunta aleatoria

 • Repetiríanos o proceso ata acadar o número de preguntas desexadas. Neste caso como no bando só temos dúas, non ten sentido crear máis de dúas.

 

3. AS LECCIÓNS

 • Descarga a presentación para copiar os textos e imaxes da unidade
 • Crea unha leccción co nome de GNU-Linux

 • O resto das opcións deixámolas por defecto e gardamos
 • Clic en Engadir unha táboa de percorridos

 • Copiamos o texto e as imaxes da diapositiva 2 da presentación

 • Engadimos un botón co texto de pregunta, que condiciona o acceso a outro contido. É dicir se o alumno non responde correctamente non pode acceder á seguinte páxina

 • Gardamos a páxina
 • Engadimos a pregunta

 • O texto da pregunta pode ser: "GNU-Linux publícase baixo unha licenza libre?",  e como respostas deixamos Si e Non, sendo a correcta Si
 • No caso que o alumno responda Si, pode acceder á seguinte pregunta.

 • Gardamos páxina
 • Seguiríanos engadindo novas táboas de percorrido, coas súas preguntas condicionadas, que permiten ou non o paso a outras páxinas.

4. OS PAQUETES SCORM

 • Descarga o exame elaborado con exelearning
 • Súbeo ao Moodle empregando o rol de profesor
 • Accede como alumno e cúbreo de forma rápida
 • Accede de novo como profesor de comproba que o EVA garda a nota de avaliación.

ACTIVIDADES COLABORATIVAS

1. OS FOROS

 • Cambialle o nome do Foro de novas que Moodle crea por defecto por Foro da área: Foro de matemáticas, de inglés, etc

 • Engade un novo tema: Presentación.

 • Preséntate aos alumnos

2. A WIKI

   Cunha wiki pódese crear unha páxina de forma colaborativa. Tódolos integrantes poden aportar o seu gran de area na súa creación.

    Pero didácticamente pódería se empregar do seguinte xeito:

     O docente crea grupos de 5 rapaces por exemplo. Entre eles debaten un tema, empregando os comentarios. Despois da fase de comentarios, entre eles poden elaborar a páxina que serve de conclusións. O docente avalía a páxina de conclusións, para poñer unha nota ao grupo, pero tamén avalía o grao de participación dos rapaces nos comentarios, o grao de profundización nas intervencións, vocabulario, respecto ás ideas dos compañeiros, etc para dar unha nota individual a cada participante do grupo.

3. O TALLER

4. A BASE DE DATOS

 • Crea unha pequena base de datos cos fotos e unha pequena descrición da mesma

5. O GLOSARIO

 • Creamos un glosario con termos de informática, por exemplo
 • Engadimos o vocabulario que desexamos que alumno domine na unidade didáctica a traballar
 • Engadimos CPU. Para sinalar o seu significado, copiámolo da wikipedia

 • Os rapaces poden empregar o glosario como un dicionario electrónico, pero á vez (de momento non activaron esta función), cando se crea unha páxina, o Moodle automaticamente crea unha ligazón dos termos da páxina que aparecen no glosario.

6. EXTERNAL TOOLS

 • Instalamos un editor de ecuacións para Moodle, para que os rapaces poidan editar ecuacións de maneira sinxela. Para iso entramos en:

             https://www.eduappcenter.com/apps/151#.VOkMP502efQ

 • Observamos que na páxina indica que temos que copiar o seguinte enderezo de configuración no Moodle, na ferramenta externa

             https://www.wiris.net/instructure.com/canvas/editor/config

 • Se copiamos a expresión matemática, podemos pegala en calquera editor web (inserindo a expresión como código html). Por exemplo aqui:

 

ACTIVIDADES COMUNICATIVAS

1. A CONVERSA

 • Engade a ferramenta chat á túa área. É unha ferramenta de comunicación instatánea e gratuíta entre os usuarios.
 • Pódese traballar por grupos e de maneira separada.
 • É unha ferramenta ideal para traballos colaborativos, nos cales deben debatir as conclusións. Pode ser interesante para traballar xunto coa wiki.

2. A ESCOLLA

 • Crea unha escolla para elixir o delegado do curso, engadindo o nome dos 3-4 rapaces voluntarios.