Formación EDIXGAL

formación do profesorado

Sobre min

 

Chámome Martín Pardiñas. Son ensinante de tecnoloxía no IES Fernando Blanco de Cee.

Desde o ano 2013 estou traballando en AMTEGA - XUNTA DE GALICIA, como asesor Abalar da zona Cee.

 

Sobre esta web

Esta páxina foi creada para dar soporte didáctico aos cursos de formación do profesorado no CAFI.

 

Cee, outubro do 2015