Formación EDIXGAL

formación do profesorado

Aspecto xerais do EVA

 

 
CONFIGURACIÓN DO EVA ONLINE
A. A MIÑA ÁREA PERSOAL

Indica que pasos darías para realizar os seguintes cambios na túa páxina principal "Área persoal"

  1. Situar o panel Navegación debaixo do panel Administración.
  2. Engadir o calendario á páxina.
  3. Cómo saber en todo momento qué usuarios están conectados ao curso.
  4. Eliminar o panel "Usuarios en Liña".

F. MATRICULAR AOS USUARIOS NAS MATERIAS CREADAS