Ligazóns

 

1. Crea nunha nova páxina

2. Engade unha táboa con unha fila e dúas columnas e con un ancho do 100%

3. Engadimos unha cor de fondo azul e ademais inserimos a seguinte imaxe na primeira cela

4. Inserimos na propia imaxe unha ligazón á páxina http://atio.es/agueiro

5. Na segunda cela escribimos Agueiro e creamos unha ligazón á páxina anterior

 

 

6. Engade unha nova táboa, pero neste caso insire a seguinte imaxe, coa ligazón a http://atio.es/eva