Atención: Só un usuario administrador pode configurar os bloques e menús

1. Taxonomías

2. Modificación dos menús principais

3. Creación dun bloque

4. Creación dun menú e inserilo nun bloque