Configuración de rede

 

A. No centro educativo

 

 

B. Conectarse ao SSID edu.xunta.es