Solución aos problemas cos mp3 e cos vídeos en Open-Sankoré

Open-Sankoré | 4/18/2016

Debes de actualizar unha librería para poder escoitar os mp3 e ver os vídeos correctamente en Open-Sankoré

Renomeamos a librería antiga de phonon

sudo mv /usr/local/Open-Sankore-2.5.1/plugins/phonon_backend/libphonon_gstreamer.so  /usr/local/Open-Sankore-2.5.1/plugins/phonon_backend/libphonon_gstreamer.so.old

Fas en enlace virtual

sudo ln -s /usr/lib/i386-linux-gnu/qt4/plugins/phonon_backend/phonon_vlc.so /usr/local/Open-Sankore-2.5.1/plugins/phonon_backend/phonon_gstreamer.so

Leave Comment