Aprendizaxe social en rede

5/10/2016

A aprendizaxe non é só cuestión da escola. As empresas son cada vez da conveniencia do aprendizaxes informal dos seus traballadores como panca de cambio.

Neste artigo explícano moi ben.

Penso que sería moi importante que os docentes compartíranos os nosos traballos e experiencias. Con probabilidade sería equivalente a engadirlle un novo motor á innovación do ensino público. E iso non depende da administración (que non deixamos de ser administración), senón de nós os docentes rasos.


Leave Comment