Un traballo por proxectos documentado polos rapaces

Arduino | 5/7/2016

Un exemplo dun traballo por proxectos, cando traballaba no IES de Brión. Foron os alumnos os que documentaron o proxectos, o deseñaron e o construíron. Eu só fun o guía no proceso de aprendizaxe. Con este traballo os rapaces aprenderon algo de programación, deseño cun programa cad, traballar no taller, electrónica dixital e deseño web. Pero tamén a traballar en grupo, a respectalas ideas dos compañeiros, a procurar información na web, etc

http://atio.es/arduino/

 


Leave Comment