Manuais dalgunhas das aplicacións da maqueta

Maqueta Abalar v.5 | 5/2/2016

Na seguinte ligazón podes acceder a varios manuais das diferentes aplicacións que están instaladas na maqueta de Aulas Dixitais: Epoptes, OpenSankoré, k3b, Audacity, Videolan, Gimp, Openshot, etc

http://www.edu.xunta.es/centros/abalar/aulavirtual/course/view.php?id=28


Leave Comment