Novo usuario con acceso automático

Lightdm | 4/25/2016

Se cambiamos de usuario e queremos que accede de forma automática, sen tes que inserir o contrasinal debemos de editar con dereitos de root o seguinte ficheiro:

mousepad /etc/lightdm/lightdm.conf

Temos que modificar as seguintes liñas:

autologin-user=usuario (cambiar usuario polo nome do novo usuario)
autologin-user-timeout=0

Pero  non chega con reiniciar. Debemos de cargar a configuración de lightdm de novo. Para iso tecleamos a seguinte orde:

dpkg-reconfigure lightdm

 


Leave Comment