Cargar o driver minimizado de Multiclass ao inicio

Muticlass | 4/22/2016

Debemos de cargar esta instrución ao inicio da sesión:

kstart --iconify --window 'IWB Driver' /usr/bin/iwbv7/IWB_Driver.sh

Seguindo as seguintes imaxes, podes facelo de maneira sinxela:

 

 


Leave Comment