1. Crea un grupo coa combinación do nome do centro e o nome da túa área

exemplo: labarta_5A

     Deixa as opcións na creación de grupos por defecto

     Axuda para crear grupos

2. Agrega o alumno modelo (labarta_usu) ao grupo que acabas de crear no paso anterior que empregamos de modelo ao grupo  

    Axuda para agregar membros ao grupos

 

3.- Crea un foro "Presentación" que serva para que os alumnos se presenten aos seus compañeiros. 

  • En primeiro lugar entra no grupo que acabas de crear no paso 1

  • Selecciona en foros

  • Clic en foro novo

  • Indica o nome do foro e unha pequena descripción do mesmo

  • Selecciona Axustes 

  • Marca a opción de Subscrición obrigatoria, e tamén limita que sexa o Administrador ou Moderador os dous usuarios que poden crear temas no foro.

 

4. Agregas un novo tema

Ata o momento o que levamos creado é un foro, que neste caso nos vai a servir para a presentación. Neste foro creamos dous temas: un serve para a presentación da área e o outro para a presentación do docente e dos alumnos.

5. Preséntate como docente aos teus alumnos

6. Entra como alumno modelo (labarta_usu) e simulas una presentación por parte do alumno.