Experiencias empregando o traballo por proxectos

 

 

Agueiro é unha ferramenta perfecta para o traballo por proxectos.  Aínda que os proxectos que amoso non se empregou Agueiro, esta ferramenta sí se axustaría perfectamente para a súa elaboración. Velaquí van 4 exemplos:

 

1. Área de tecnoloxía.IES de Brión. Deseño e construción dun control de semáforos empregando Arduino.

http://atio.es/arduino/index.php/ 

2. Construción dun invernadoiro xeodésico. IES de Brión (Departamento de tecnoloxía e departamento de debuxo)

http://aulasnarede.espazoweb.com/invernadoiro_xeodesico_no_ies_de_brion/

3. Concentrador Solar.IES de Brión  (Departamento de tecnoloxía e departamento de debuxo)

http://cscpf.espazoweb.com/

4. Lámpada cerámica con leds. IES de Brión  (Departamento de tecnoloxía e departamento de debuxo)

http://lcl.espazoweb.com/