Docentes

 

  1. Inician sesión en Agueiro os profesores do centro, individualmente, usando os seus datos de usuario de "EDU".
  2. Inicia sesión en Agueiro un administrador da comunidade do centro e envía unha invitación para formar parte da comunidade a todos os profesores do propio centro, desde o menú "Administrar - Comunidades - Membros"
  3. Cada profesor individualmente debe "aceptar" esta invitación que recibirá no seu correo electrónico de "EDU"
  4. Inicia sesión en Agueiro un administrador da comunidade e asigna o rol do "Xestor" a todos os profesores do centro que previamente aceptaron a invitación, desde o menú "Administrar - Comunidades - Xestores"

NOTA: Cada usuario só pode formar parte dunha única comunidade cada vez.
Se un usuario acepta unha invitación para formar parte dunha comunidade, automáticamente deixará de pertencer a calquera outra comunidade anterior.