Esta páxina foi creada para dar soporte ás sesións de formación de Agueiro nos centros educativos da zona Cee.

Autor. Martín Pardiñas Fondo

Correo-e.  martindetecnoloxia@gmail.com